Statistics

1A PROVA COPA MARXA NÒRDICA, CANET D'En BERENGUER, FEMECV 23

Participantes por sexo

Participantes por provincia

Participantes por procedencia

Participantes por categoría

Participantes por club