Statistics

8a. Pujada a la Penya Migjorn, Xixona, 2022

Participantes por sexo

Participantes por provincia

Participantes por procedencia

Participantes por categoría

Participantes por club