Statistics

A la lluna de la mar, Xeraco

Participantes por sexo

Participantes por provincia

Participantes por procedencia

Participantes por categoría

Participantes por club