Categories menors, XXX Volta a peu a Alcúdia

Participantes por sexo

Participantes por provincia

Participantes por procedencia

Participantes por categoría

Participantes por club