I Milla ciutat de Xàtiva i 5k Nocturn

Participantes por sexo

Participantes por provincia

Participantes por procedencia

Participantes por categoría

Participantes por club