XII Pujada a la Font Freda, Atzeneta d'Albaida

Participantes por sexo

Participantes por provincia

Participantes por procedencia

Participantes por categoría

Participantes por club