Categories menors, 10k Ciutat d'Alzira

Participantes por sexo

Participantes por provincia

Participantes por procedencia

Participantes por categoría

Participantes por club