4at Trail i Marxa Senderista La Mallà-Serralades de Barxeta

Participantes por sexo

Participantes por provincia

Participantes por procedencia

Participantes por categoría

Participantes por club