6e Trail per muntanya i marxa senderista “L’aventaor de Genovés”

Participantes por sexo

Participantes por provincia

Participantes por procedencia

Participantes por categoría

Participantes por club