I Trail per muntanya de Benissoda

Participantes por sexo

Participantes por provincia

Participantes por procedencia

Participantes por categoría

Participantes por club