Inov8 Vertical MABO, Campionat Absolut Cursa Vertical, FEMECV

Participantes por sexo

Participantes por provincia

Participantes por procedencia

Participantes por categoría

Participantes por club