Estadísticas

3a. prova Campionat de Lliga de Carrera per muntanya, FEMECV 2020, Blasca trail

Participantes por sexo

Participantes por provincia

Participantes por procedencia

Participantes por categoría

Participantes por club