VIII Botamarges, Carrera per Muntanya

Participantes por sexo

Participantes por provincia

Participantes por procedencia

Participantes por categoría

Participantes por club