Diego Cabrera Perimetral a Benissa, Campionat Autonòmic de llarg Recorregut, FEMECV 2019

Participantes por sexo

Participantes por provincia

Participantes por procedencia

Participantes por categoría

Participantes por club