X Carrera popular a Godella – Rocafort. Memorial “Pepe Alonso”

Participantes por sexo

Participantes por provincia

Participantes por procedencia

Participantes por categoría

Participantes por club