XII Gran Fons de Turis memorial Raimon Soria

Participantes por sexo

Participantes por provincia

Participantes por procedencia

Participantes por categoría

Participantes por club