Carricola 2017

VII MIMAMUCA, III MAMUCA

Trail Carrícola , Valencia

Ver listado de inscritos
Inicio inscripción: 19/12/16 10:00 Fin inscripción: 27/02/17 00:00
MAMUCA 07:30 05/03/2017 32,00 € 32,00 € 249 / 225
MIMAMUCA 08:15 05/03/2017 20,00 € 20,00 € 501 / 450
Carricola 2017

Organiza

 • Ajuntament de Carrícola i el Club d' Atletisme El Gatell de Carrícola

Modalidades

Hora Distancia Desnivel
MAMUCA 07:30h 42,20 Km 2150m /+
MIMAMUCA 08:15h 21,10 Km 1026m /+

Documentos

Recorrido

MAMUCA

 • Parc del Esport
  Salida
 • Parc del Esport
  Llegada: 42,20 Km

MIMAMUCA

 • Parc del Esport
  Salida
 • Parc del Esport
  Llegada: 21,10 Km

Informaciones adicionales

Pel fet d' inscriure's, els participants inscrits manifesten que reuneixen les condicions físiques i de salud exigibles per a participar en una prova deportiva de muntanya, exonerant a l' organització de qualsevol incident que patisca per circumstàmcies que no tinguen a veure amb el desenvolupament propi de les prova.El participant inscrit manifesta que coneix que la prova transcorre pel Paisatge Natural Protegit de l' Ombria del Benicadell, comprometent-se a tindre una especial observància de la normativa d´ús que el regula, contribuint a mantindre i preservar el seu valor natural i paisatgístic.

4.2. Devolucions
No es realitzaran cessions o canvis de dorsals baix cap concepte.
Les devolucions s’ hauran de sol·licitar a inscripciones@mychip.es indicant nom,cognoms, DNI i prova deportiva en la que vol donar-se de baixa, a més d’ indicar “he llegit i accepte les condicions de la devolució”.
4.2.1. Termini.
Fins al 27 de febrer es podrà sol·licitar la devolució del 80% de la quota d’ inscripció.
A partir del 28 de febrer  no es realitzarà cap devolució baix cap concepte.
4.2.2. Cessió de dorsals.
Durant el període en que es puga sol·licitar la devolució i sempre que la inscripció de la prova es trobe tancada per haver-se completat, qualsevol inscrit que ho sol·licite podrà sol·licitar la baixa i cedir la seua plaça a una altra persona indicant nom,cognoms, DNI i correu electrònic de la persona a la qui se li donaran instruccions per a formalitzar la inscripció.

1. Dorsals
Els dorsals podran retirar-se el mateix dia de la prova, a partir de les 06:00 h., o la vesprada del dia abans; dissabte 4 de març, de 16:00 a 20:00 h. presentant original del DNI o autorització per escrit, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI en cas d' autoritzar a una altra persona a retirar el dorsal del participant.