Listado de inscritos

3a. prova Campionat de Lliga de Carrera per muntanya, FEMECV 2020, Blasca trail